nedelja, oktober 23, 2016

Peter Suber o odprtem dostopu

Ob letošnjem Tednu odprtega dostopa je spregovoril dr. Peter Suber o "Stanju odprtega dostopa".

Proverbiarium 449

Stultorum plena sunt omnia.
Povsod je dovolj norcev.

Suum quisque noscat ingenium.
Vsakdo naj prepozna svojo duševnost.

Suus cuique mos.
Vsakdo ima svoj način.


sobota, oktober 22, 2016

Teden odprtega dostopa

Dočakali smo letošnji Teden odprtega dostopa (24. do 30. okt. 2016); več o dogajanju lahko najdete na njihovih spletnih straneh.

oaDOI servis

V tednu odprtega dostopa nam je ponujeno novo orodje za dostop do vsebin v odprtem dostopu - oaDOI. Za dostop potrebujemo DOI geslo, servis pa išče rešitev po več poteh: 

nedelja, oktober 16, 2016

Proverbiarium 448

Si haberem, darem.
Če bi imel, bi dal.

Si licet exemplis in parvis grandibus uti.
Če v majhni zadevi uporabimo veliko primerjavo.

Simul sorbere et flare difficile.
Istočasno srkati in vonjati je težko.


Evropski oblak odprte znanosti

Evropska Komisija je objavila prvo poročilo o Evropskem oblaku odprte znanosti (European Open Science Cloud - EOSC). To je prihodnja infrastruktura, ki naj bi podprla podatkovje odprtih raziskav in odprto znanost v Evropi.

sobota, oktober 15, 2016

Strošek odprtega dostopa

Vsekakor velja na tanko prisluhniti opozorilom raziskovalcev, da je praksa odprtodstopnega objavljanja znanstvene produkcije materialno še vedno nerešena. Raziskovalci upravičeno ugovarjajo, da bi stroški, ki jih prinaša odprti dostop, bremenili aktualna raziskovalna sredstva. Avtor Ludvigsson predlaga konkretno rešitev, da se strošek povezan z odprtim dostopom prenese na raziskovalne agencije oz. javne plačnike v vertikali vse do EU.  

nedelja, oktober 09, 2016

Proverbiarium 447

Cum fueris felix, semper tibi proximus esto. 
Bodi sebi vedno najbližji, kadar si srečen.

Cum insanientibus furere necese est.
Z norci je treba norčavo.

Cum libentissimus edis, tum auferatur coena.
Ko najbolje ješ, je treba odnesti hrano.  

Poenostavitve v tekstovnem in podatkovnem rudarjenju

Bo Evropski skupnosti (ES) uspela prilagoditev avtorske zakonodaje, potem ko je vse glasnejša ugotovitev, da je tekstovno in podatkovno rudarjenje (TPR) (text anad data mining - TDM) vse bolj pomembno za znanstveno sfero? Žal je nedorečena zakonodaja, ki je neskladna tudi med članicami ES, bistvena ovira za večji prodor tega informacijskega pristopa, kot je v blogu zapisal A. Ansip. Vsekako je obet za izboljšanje stanja nova avtorska zakonodaja, ki jo napoveduje ES.  
 

Pospešena rast odprtega dostopa

Število raziskovalnih člankov, ki so letno objavljeni v režimu odprtega dostopa raste dvakrat hitreje kot narašča število vseh objavljenih raziskovalnih člankov, nam sporoča objava v STM Publishing News.

sreda, oktober 05, 2016

Open Access Week 2016

Na spletni strani International OA Week si lahko ogledate, katere prireditve načrtujejo v počastitev letošnjega Tedna odprtega dostopa (24. in 30. oktober 2016).

sreda, september 28, 2016

100 najboljših znanstvenih blogov

Blogerstvu je mogoče pripisati pomembno vlogo v razvoju spletnih medijev, vendar naj bi v novejšem času nekoliko izgubljalo popularnost. Oblikovna in vsebinske pojavnost blogov je velika in dinamična in med njimi je znanstvenim blogom mogoče pripisati prav poseben pomen. Pogled na dobrodošlo listo 100 najpomembnejših znanstvenih blogov je dober dokaz njihove popularnosti in koristnosti še posebno, če se zamislimo nad učinki, ki jih je mogoče izkoristiti v izobraževanju.   

nedelja, september 25, 2016

Proverbiarium 446


In teneris consuescere multum est.
Toliko je odvisno od (osvojitve) veščine v mladih letih.

Inter arma silent leges.
Med vojno molčijo zakoni.

Inter caecos regnat strabus.
Med slepimi kraljuje škilež.

Nemška vlada v podporo odprtega dostopa.

Nemško Zvezno ministrstvo za izobraževanje in znanost (BMBF) se je odločilo za oblikovanje strategije v podporo odprtemu dostopu. Kot pravi v predstavitvi iniciative ministrica Johanna Wanka naj bi "... rezultati raziskav, ki so financirane z davčnimi sredstvi, postali splošno in brezplačno dostopni. Znanstvena spoznanja je danes mogoče lažje predstaviti v javnosti. To omogočajo digitalni mediji in doseči moramo, da bo ta priložnost močneje izkoriščena..."

S patentom zaščiten sistem vrstniške presoje

Elsevier načrtuje spremembe v svojem sistemu vrstniškega ocenjevanja prispevkov. Pravo presenečenje (in tudi ugovore) pa je sprožila njihova rešitev v kateri so patentno zaščitili "sistem in metodo" ocenjevanja.

(Ali ste vedeli, da je med 19. in 25. septembrom Teden vrstniške presoje?)

Zmote o odprtem dostopu

Prof. Peter Suber nas vabi, da presežemo šest zmot o odprtem dostopu.

nedelja, september 18, 2016

Mendeley Stats

Ker je blog medij dvosmerne komunikacije, tvegam in postavljam vprašanje: ali ima kdo izkušnje z Elsevierjevim orodjem Mendeley Stats, s katerim bi naj raziskovalec lahko premeril svojo vplivnost.  

sobota, september 17, 2016

Utapljamo se v znanju

Nekaj zanimivih trditev iz prispevka, objavljenega v Horizonu, reviji EU za raziskave in inovacije:

- da tonemo v podatkih dokazuje študija iz leta 2014, ko pravi da vsakih 30 sekund nastane nov članek,
- 70 000 člankov je bilo objavljenih o enem same  proteinu, p53,
- 90% znanstvenih člankov ni nikoli citiranih,
- le polovico člankov ob avtorjih, ocenjevalcih in urednikih revij še sploh kdo prebere.

Proverbiarium 445

Eximia est virtus praestare silentia rebus.
Izjemna vrlina je, da znamo molčati o stvareh.

Ex inferno nulla redemptio.
Iz pekla ni (od)rešitve.

Exitus acta probat.
Izid opravičuje delo.


Wikipedija vendar ni tako nezanesljiv vir informacij

Wikipedijo (W.) spremlja ob množici zagovornikov tudi druga, verjamem da manjša množica, ki jo odklanja ali pred njeno nezanesljivostjo celo svari. Kljub temu pa danes tudi veliko akademske publike sega po informacijah v W. posebno takrat, kadar bi radi na hitro pridobila osnovno orientacijo v polju znanja na izbrano geslo. Nedavno so M. Teplitsky in sod. dodali zanimiv in pomemben podatek v svoji raziskavi, da je namreč avtorjem zapisov v W. najpomembnejši podatek o zanesljivosti informacije dejavnik vpliva revije od koder informacijo zajemajo. Dalje pa, kar je prav tako zanimivo, da se med izbranimi viri vendarle pogosteje pojavljajo tisti iz virov, ki so v odprtem dostopu. Eden od soavtorjev, E. Duede, v svojem zapisu na blogu še poglobi celotno tezo. Dober argument v podporo odprtemu dostopu.       

Gradivo o visokem šolstvu in znanosti

Povzetke zanimivih člankov, gradiv in tudi fotografij o visokem šolstvu, znanosti, znanstveno-pedagoških in drugih delavcih, študentih, družbenem razvoju itd. najdete na novičarski spletni strani NSDLU. Za izbor in vsebino komentarjev odgovarja urednik  Bogomir Mihevc.

nedelja, september 11, 2016

Proverbiarium 444

Ede, bibe, lude, post mortem nulla voluptas.
Jej, pij, igraj se, po smrti ni uživanja.

E duobus malis minus eligendum est.
Od dvojnega zla je treba izbrati manjše.

Ego spem pretio non emo.
Upanja ne kupujem z denarjem.

Naredimo znanje dostopnejše

Ob nedavni izkušnji, ko sem se čudil, kako lahko v dnevnem časopisju najdejo prostor tudi zelo nekorektne, celo zavajajoče informacije, me je zelo pritegnil tale članek z nasveti, kako je mogoče relevantno znanje narediti bolj transparentno in dostopno. Samo v pojasnilo mojega ogorčenja: pri omenjeni časnikarski izkušnji govorim o neracionalnem pisanju o škodljivih vplivih mleka kot sestavine človekove prehrane, ki je pod naslovom "Kravje mleko (je dobro za teličke)" izšlo v Delu 13. avgusta letos. No, k sreči so na omenjeno pisanje sledile kompetentne zavrnitve iz stroke.

Vendarle pa sem se prav ob tem primeru znova zamislil, kako pomembno je, da tudi objave znanstvenih raziskav najdejo pot do celotne javnosti, ne zgolj do kolegov raziskovalcev. In prav zato me je toliko bolj pritegnil članek Taitove in Wojcikove, ki zagovarjata odprti dostop kot mehanizem neoviranega posredovanja raziskovalnih dosežkov vsem, ki jih ti morda zanimajo. Veljati bi moralo ključno načelo t.i. odprte znanosti, da je znanje, ki nastaja v finančnem okolju javnega financiranja javna dobrina. Torej dostopna vsem, ki so jo kot davkoplačevalci vendarle že plačali.

Res pa je tudi, da bi stroke morale v večji meri vzpostavljati pretok znanja, ki ga ustvarjajo tudi po poti poljudnega pisanja. Zlasti zato, ker današnja praksa sili raziskovalce, da svoje dosežke prednostno objavljajo v angleškem jeziku. V okoljih manjših (zlasti neanglofonskih) narodov je zato toliko pomembnejše, da svoje dosežke predstavijo tudi v maternem jeziku. To sem pred časom v nekem drugem dialožnem tekstu že skušal poudariti. In še dragocenejše bo, če bo tak tekst pripravljen v poljudni, trde teorije in podatkov razbremenjeni obliki. Kot je to učinkovito izrazil Einstein: "If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough."       

Kako podpreti Odprti dostop

Vsekakor koristni napotki, ki jih prinaša Jisc, kako lahko pripomoremo k večji uveljavitvi odprtega dostopa v svojem okolju. 

Večja citiranost z OD

Nova študija objavljena v PLOS One sporoča, da so članki, ki so objavljeni v režimu odprtega dostopa (in tudi tisti, ki jih omejuje doba embarga v prvem letu po objavi) za petino pogosteje citirani kot članki, ki ostajajo v klasičnem, torej plačljivem dostopu. V raziskavi so skušali tudi izključiti nekatere ugovore, da so predhodne raziskave, ki govorijo v prid odprtemu dostopu, temeljile na nekritičnem izboru podatkov.   

nedelja, september 04, 2016

Podatki organov EU

Podatkovno produkcijo institucij in delovnih teles Evropske skupnosti najdete v odprtem dostopu na spletu EU Open Data Portal, s tem, da ob njihovi uporabi korektno navedete izvor podatkov.

Ekonomski viri v odprtem dostopu

James Campbell, ekonomist in zagovornik odprtega dostopa, je na svojem blogu objavil spisek odprtodostopnih virov - člankov, knjig in repozitorijev s področja ekonomije.

Podatkovna ponudba izboljša citacijski izplen.

V raziskovalni srenji se ob objavi samih člankov vse bolj uveljavlja tudi omogočanje dostopa do raziskovalnih podatkov zadevnih raziskav. Nedavna bibliometrična študija v astrofiziki kaže, da je mogoče z omogočanjem dostopa do podatkov doseči za članke boljši citacijski izplen.

Proverbiarium 443

Caecis hoc satis clarum est. 
To je dovolj jasno tudi slepcem.

Calamitas virtutis occasio est.
Nesreča je priložnost za pogum.

Calles antiquos serves, veteres et amicos.
Varuj pradavne poti in stare prijatelje.

 

Koristni (poučni) linki

Nekaj zelo koristnih povezav do spletov z izobraževalnimi vsebinami najdete >tukaj  in >tukaj.

sobota, avgust 20, 2016

Proverbiarium 442

Accidere ex una scintilla incendia passim.
Iz ene iskre nastane vseobči požar.

Accidit in puncto, quod non speratur in anno.
Zgodi se v trenutku, česar se ne nadejaš v (vsem) letu.

Accipere quam facere praestat iniuriam.
Bolje je krivico sprejeti kot storiti.

Kaj je ContentMine?

ContentMine je neprofitna organizacija, ki jo je s pomočjo donatorskih projektnih sredstev ustanovil dr Peter Murray-Rust in je namenjena promociji in izobraževanju v tekstovnem in podatkovnem rudarjenju v znanstveni literaturi.

NASA gre v odprti dostop

NASA se je odločila, da bo z jesenjo zagotovila javen dostop do vrstniško ocenjenih člankov, ki so rezultat lastnega financiranja agencije. Za ta namen bo uporabila odložišče NASA PubSpace, ki bo gostovalo v arhivski bazi PubMed Central.

ponedeljek, avgust 15, 2016

Proverbiarium 441

Accipe quale datur, si cupis esse satur.
Sprejmi kot ti je ponujeno, če želiš biti sit.

Accipe quod tuum, alterique da suum. 
Vzemi, kar je tvoje, a drugemi daj njegovo.

Accipitri columbas credere.
Zaupati golobe jastrebu. 

Članki v OD so v citiranosti v prednosti

V krajši objavi svoje raziskave É. Archambault in sod. znova ugotavljajo, da spremlja članke, ki so objavljeni v odprtem dostopu (OD) jasna prednost v njihovi citiranost, kar še zlasti velja za prispevke, ki so objavljeni po zeleni poti OD.

Poročilo UH o poteh prehoda v odprti dostop

Knjižnica na Univerzi Harvard (UH) je objavila obsežno raziskovalno poročilo "Converting Scholarly Journals to Open Access: A Review of Approaches and Experiences" izpod peresa D. Solomon-a, J. M. Laakso-a in Bo-Christer Björk-a.