nedelja, december 04, 2016

Proverbiarium 455

Quod scriptum est, scriptum est.
Kar je zapisano, je zapisano.

Quod tegitur, magnum creditur esse malum.Velja, da se veliko zlo skriva.

Quod tentabam scribere, versus erat.
Kar sem skušal zapisati, je bil verz.

Če se je zgodil Brexit, čemu se ne bi še Elsexit

Znani britanski matematik T. Gowers, med drugim znan tudi kot borec proti monopolu znanstvenih založb je tudi tokratni zapis na svojem blogu Gower's Weblog posvetil tej temi. In posrečeno ga je naslovil z aluzijo na britanski izstop, ob tem pa dodal zanimive podatke o nekaterih naročninah za ScienceDirect, ki se pogosto skrivajo za zaupnostnimi klavzulami ter odlično razpravo o različnih dilemah "zaprtega dostopa".  

Vrstniška presoja v odprtem dostopu

Sem izrazit zagovornik odprte vrstniške presoje (open peer review), saj rešuje kopico problemov s katerimi so obremenjene različne oblike klasične vrstniške presoje (VP), bodisi enosmerno slepe ali dvosmerno slepe VP. Več razmišljanja o različnih dilemah, ki spremljajo vrstniško presojo v prostoru odprtega dostopa najdemo v prispevku N.H. Korosa in v referenčnih zapisih.

nedelja, november 27, 2016

Proverbiarium 454

Altera pars revocat quidquid pars altera fecit.
Ena stran prekliče, karkoli druga stran stori.

Alteri semper ignoscito, tibi ipsi numquam.
Drugemu vedno oprosti, samemu sebi nikoli.

Alterius non sit, qui suus esse potest.
Ne pokori se drugemu, če si lahko samosvoj. 

Kako kvalitetne so objave o izobraževalni tehnologiji

The Australasian Journal of Educational Technology objavlja zanimivo študijo kako uporabniki presojajo odprtodostopne revije v področju izobraževalne tehnologije. Z razmahom odprtega dostopa so namreč močnejši tudi pomisleki o kvaliteti objavljenih tekstov.  

Učinkovito informacijsko orodje v OD

Založba CellPress je pripravila intuitivno grafiko za dostop do zbirke odprtodostopnih (OD) člankov, ki jih je pripravil mednarodni konzorcij humanega epigenoma (IHEC) in predstavljajo komentirane epigenomske mape za različna patološka in fiziološka stanja.     

nedelja, november 20, 2016

Intervju s P. Suberjem

Vedno znova velja prisluhniti prof. Petru Suberju, direktorju Urada za znanstveno sporočanje na Harvardu. Guru gibanja odprtega dostopa po pravilu postreže z zanimivim in dragocenim razmišljanjem o prihodnosti odprtega dostopa. 

Proverbiarium 453

Caelum non animum mutant, qui trans mare surrunt.
Podnebje a ne nravi menjajo tisti, ki gredo čez morje.

Caesar non supra grammaticos.
Cesar ni nad gramatiki (vsaka oblast ima meje).

Canis timidus vehementius latrat quam mordet.
Plašen pes močneje laja kot grize.

Prihaja Wellcome Open Research

Britanska fundacija Wellcome odpira svoj spletni portal Wellcome Open Research, ki raziskovalcem, prejemnikom njihovih sredstev omogoča objavljanje prispevkov v odprtem dostopu. Avtorjem servis zagotavlja tudi odprto presojo z vrstniki (open peer review) in komentiranje s strani bralcev.  

Dostop do odprtega dostopa

Eno od poti do odprtodostopnih člankov ponuja servis oaDOI. Z vnosom doi identifikatorja  v iskalno polje skuša servis najti verzijo prispevka, ki je v odprtem dostopu.

nedelja, november 13, 2016

Proverbiarium 452

Vigilantibus leges sunt scriptae.
Zakoni so pisani za budne.

Virtute semper praevalet sapientia.
Modrost je vedno boljša od poguma.

Virtutis uberrimum alimentum est honos.
Najizdatnejša hrana pogumu je čast.

Odprti dostop je boljši za vas

Zakaj je dobro, da svoje prispevke objavljate v odprtem dostopu (OD); citiram Randyja Southerja, ki pravi tako:
"...To je dobro za vas, ker so članki v OD citirani pogosteje od tistih, ki to niso..."
in to podpre tudi s konkretnimi številčnimi podatki. 

nedelja, november 06, 2016

Velja se pokesati

Ko se akademik pokesa za svojo hipokrizijo; res je vredno prebrati Moriartyjev članek, ki nam ob kesanju ponudi tudi obilo racionalnega razmišljanja čemu se akademska srenja podreja uveljavljenemu modelu objavljanja v znanosti. . 

Proverbiarium 451

Insano nemo in amore videt.
Nihče ne vidi, da je noro zaljubljen.

Insipiens esto, cum tempus postulat aut res.
Bodi neumen, ko je za to čas in prilika.

In sudore vultus tui vesceris pane.
V znoju svojega obraza boš jedel kruh.


Načela odprtega dostopa

Teh 12 načel odprtega dostopa, ki so nastala v Avstrijski mreži odprtega dostopa (OANA) pod imenom Dunajska načela (Vienna principles) je vsekakor vrednih branja in pritrjevanja..

Absurd odprtega dostopa

Tale šala (avtor jo označi kot metaforo!) o odprtem dostopu pa mi je res všeč: Dva akademika prideta v restavracija. S sabo imata svojo pijačo in plačata 5000$. 

sobota, oktober 29, 2016

iGEM2016 v odprtem dostopu

Dogodilo se je posrečeno (skoraj) sovpadanje Tedna odprtega dostopa (TOD) in letošnje prireditve iGEM 2016. Naj spomnim, da je iGEM mednarodno, pravzprav globalno tekmovanje mladih sinteznih biologov, ki ga zdaj že kar tradicionalno organizira Fondacija iGEM (The International Genetically Engineered Machine (iGEM) Foundation). In vredno je priklicati v spomin, da so na tem tekmovanju že nekajkrat odmevno sodelovali tudi mladi slovenski raziskovalci. In tudi letos sodelujejo. In kje je povezava med TOD in iGEM2016: v letošnjem letu je odprtodostopna založniška hiša PLOS zagotovila možnost objave dosežkov v odprem dostopu.

Odprti dostop v ZDA

Bela hiša ZDA je na svojem blogu, tudi zaradi Tedna odprtega dostopa, predstavila pomemben napredek, ki so ga federalne službe in agencije dosegle pri povečanju javnega dostopa do znanstvenih raziskav, ki so podprte z javnimi sredstvi.

Proverbiarium 450

Carent laude dona sera.
Zamujena darila ostanejo brez pohvale.

Carpent tua poma nepotes.
Tvoja jabolka bodo nabirali vnuki.

Casta placent superis.
Čistost je všeč bogovom.


nedelja, oktober 23, 2016

Peter Suber o odprtem dostopu

Ob letošnjem Tednu odprtega dostopa je spregovoril dr. Peter Suber o "Stanju odprtega dostopa".

Proverbiarium 449

Stultorum plena sunt omnia.
Povsod je dovolj norcev.

Suum quisque noscat ingenium.
Vsakdo naj prepozna svojo duševnost.

Suus cuique mos.
Vsakdo ima svoj način.


sobota, oktober 22, 2016

Teden odprtega dostopa

Dočakali smo letošnji Teden odprtega dostopa (24. do 30. okt. 2016); več o dogajanju lahko najdete na njihovih spletnih straneh.

oaDOI servis

V tednu odprtega dostopa nam je ponujeno novo orodje za dostop do vsebin v odprtem dostopu - oaDOI. Za dostop potrebujemo DOI geslo, servis pa išče rešitev po več poteh: 

nedelja, oktober 16, 2016

Proverbiarium 448

Si haberem, darem.
Če bi imel, bi dal.

Si licet exemplis in parvis grandibus uti.
Če v majhni zadevi uporabimo veliko primerjavo.

Simul sorbere et flare difficile.
Istočasno srkati in vonjati je težko.


Evropski oblak odprte znanosti

Evropska Komisija je objavila prvo poročilo o Evropskem oblaku odprte znanosti (European Open Science Cloud - EOSC). To je prihodnja infrastruktura, ki naj bi podprla podatkovje odprtih raziskav in odprto znanost v Evropi.

sobota, oktober 15, 2016

Strošek odprtega dostopa

Vsekakor velja na tanko prisluhniti opozorilom raziskovalcev, da je praksa odprtodstopnega objavljanja znanstvene produkcije materialno še vedno nerešena. Raziskovalci upravičeno ugovarjajo, da bi stroški, ki jih prinaša odprti dostop, bremenili aktualna raziskovalna sredstva. Avtor Ludvigsson predlaga konkretno rešitev, da se strošek povezan z odprtim dostopom prenese na raziskovalne agencije oz. javne plačnike v vertikali vse do EU.  

nedelja, oktober 09, 2016

Proverbiarium 447

Cum fueris felix, semper tibi proximus esto. 
Bodi sebi vedno najbližji, kadar si srečen.

Cum insanientibus furere necese est.
Z norci je treba norčavo.

Cum libentissimus edis, tum auferatur coena.
Ko najbolje ješ, je treba odnesti hrano.  

Poenostavitve v tekstovnem in podatkovnem rudarjenju

Bo Evropski skupnosti (ES) uspela prilagoditev avtorske zakonodaje, potem ko je vse glasnejša ugotovitev, da je tekstovno in podatkovno rudarjenje (TPR) (text anad data mining - TDM) vse bolj pomembno za znanstveno sfero? Žal je nedorečena zakonodaja, ki je neskladna tudi med članicami ES, bistvena ovira za večji prodor tega informacijskega pristopa, kot je v blogu zapisal A. Ansip. Vsekako je obet za izboljšanje stanja nova avtorska zakonodaja, ki jo napoveduje ES.  
 

Pospešena rast odprtega dostopa

Število raziskovalnih člankov, ki so letno objavljeni v režimu odprtega dostopa raste dvakrat hitreje kot narašča število vseh objavljenih raziskovalnih člankov, nam sporoča objava v STM Publishing News.

sreda, oktober 05, 2016

Open Access Week 2016

Na spletni strani International OA Week si lahko ogledate, katere prireditve načrtujejo v počastitev letošnjega Tedna odprtega dostopa (24. in 30. oktober 2016).

sreda, september 28, 2016

100 najboljših znanstvenih blogov

Blogerstvu je mogoče pripisati pomembno vlogo v razvoju spletnih medijev, vendar naj bi v novejšem času nekoliko izgubljalo popularnost. Oblikovna in vsebinske pojavnost blogov je velika in dinamična in med njimi je znanstvenim blogom mogoče pripisati prav poseben pomen. Pogled na dobrodošlo listo 100 najpomembnejših znanstvenih blogov je dober dokaz njihove popularnosti in koristnosti še posebno, če se zamislimo nad učinki, ki jih je mogoče izkoristiti v izobraževanju.   

nedelja, september 25, 2016

Proverbiarium 446


In teneris consuescere multum est.
Toliko je odvisno od (osvojitve) veščine v mladih letih.

Inter arma silent leges.
Med vojno molčijo zakoni.

Inter caecos regnat strabus.
Med slepimi kraljuje škilež.

Nemška vlada v podporo odprtega dostopa.

Nemško Zvezno ministrstvo za izobraževanje in znanost (BMBF) se je odločilo za oblikovanje strategije v podporo odprtemu dostopu. Kot pravi v predstavitvi iniciative ministrica Johanna Wanka naj bi "... rezultati raziskav, ki so financirane z davčnimi sredstvi, postali splošno in brezplačno dostopni. Znanstvena spoznanja je danes mogoče lažje predstaviti v javnosti. To omogočajo digitalni mediji in doseči moramo, da bo ta priložnost močneje izkoriščena..."

S patentom zaščiten sistem vrstniške presoje

Elsevier načrtuje spremembe v svojem sistemu vrstniškega ocenjevanja prispevkov. Pravo presenečenje (in tudi ugovore) pa je sprožila njihova rešitev v kateri so patentno zaščitili "sistem in metodo" ocenjevanja.

(Ali ste vedeli, da je med 19. in 25. septembrom Teden vrstniške presoje?)

Zmote o odprtem dostopu

Prof. Peter Suber nas vabi, da presežemo šest zmot o odprtem dostopu.